Home Improvement Store Creates Camera-Equipped Birdhouses That Tweet

by Steve Hall
This isn’t the first time the tweeting bird analogy has been applied to a Twitter-based brand promotion, but the purpose behind this Swedish DIY brand stunt is admirable. On behalf of Swedish building supply store Bygg-Ole, Swedish agency Pool developed a campaign aimed at calling attention to the plight of birds displaced by rapid growth in the Stockholm area.Read the full article

Kvitterholkarna - följ våra twittrande fåglar

Det är inte bara vi människor som lider av bostadsbristen här i Stockholm. När staden växer får våra minsta grannar, småfåglarna, allt svårare att hitta ett hem. Men du kan göra något åt det! Bygg en holk, då bidrar du inte bara till den biologiska mångfalden, utan du får även vacker fågelsång in på knuten och slipper en massa insekter som fåglarna äter! Läs mer på byggole.se/kvitterholkarna


Kvitterholkarna – Så funkar det

Så funkar Kvitterholkarna!